Luova kampus

Jyväskylän Kankaan vanha paperitehdas antoi tammikuussa 2016 kodin Luovalle kampukselle, kun Jyväskylän ammattiopiston, Jyväskylän aikuisopiston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun organisaatioista osa muutti paperitehtaan siipirakennukseen.

Vuonna 1947 valmistunutta siipiosaa on uudistettu oppilaitosten käyttöön joulukuusta 2014 lähtien. Skanska on pääurakoitsijana vastannut vaativasta siipiosan muutostyöstä. Siipiosaan on toteutettu uusina energiatehokkaina ratkaisuina kaukokylmä ja aurinkovoimala. Tilat mahdollistavat opiskelun ohessa yhteisöllistä toimintaa ja osallistumista Kankaan prosenttikulttuurin kehittämiseen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymään kuuluvista ao-oppilaitoksista Kankaalle muuttavat Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän aikuisopiston kädentaitajat ja luovien alojen tekijät. Käsi- ja taideteollisuusalan, kuva- ja media-alan sekä tekstiili- ja vaatetusalan opiskelijat kouluttautuvat tulevaisuuden ammatteihin monialaisessa yrittäjähenkisessä yhteisössä. Opetushenkilöstöä kampukselle muuttaa yhteensä noin 30 ja opiskelijoita noin 350. Tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi Jyväskylän aikuisopisto tarjoaa kampuksella lisä- ja henkilöstökoulutuksia. 

- Oppilaitostemme luovat alat pääsevät nykyisten erillisten toimipisteiden sijaan kaikki samoihin tiloihin, mikä luo aivan erilaiset puitteet monialaiselle yhteistyölle ja uusille ideoille ja malleille toteuttaa koulutusta, Jyväskylän aikuisopiston koulutuspäällikkö Maija Ketola toteaa.

Uusia yhteistyömuotoja haetaan myös Jyväskylän alueen luovien alojen yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Kampuksen ainutlaatuiset tilat antavat tälle yhteistyölle hyvät edellytykset. Yrittäjyys on myös olennainen osa opetusta.

Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) Jyväskylän TKI-keskus muuttaa Mataralta osaksi Luovaa kampusta. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskuksessa opiskelevat opintojensa puolenvälin saavuttaneet opiskelijat, ja siellä tapahtuu työelämäläheinen oppiminen. Jyväskylässä Humak kouluttaa yhteisöpedagogeja (AMK) järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisiksi sekä kulttuurituottajia (AMK) luovan alan ja talouden osaajiksi. Henkilökunnasta kampukselle muuttaa noin 20 henkeä ja opiskelijoita noin 100.

Vieraile oppilaitosten sivuilla:
Jyväskylän ammattiopisto ja Jyväskylän aikuisopisto
Humanistinen ammattikorkeakoulu