Pysäköinti

Asukas- ja työpaikkapysäköinti

Kankaan alueelle tullaan toteuttamaan rakenteellinen pysäköinti vaiheittain. Nimettyjä paikkoja pysäköintitaloissa ei ole, vaan pysäköinti toimii vuoropysäköinnin periaatteella.

Kankaan alueen pysäköintiä hoitaa Jyväs-Parkki Oy 1.1.2016 alkaen ja pysäköinninvalvonta toimii alueella.  Koko aluetta koskee aluepysäköintikielto.

Ensimmäinen pysäköintitalo P-Pergamentti on avautunut 15.12.2017.

Lisätiedot http://www.jyvasparkki.fi/pysakointitalo.php?id=p-pergamentti.

Poikkeamisjärjestelyt (esim. tapahtumat) sovitaan erikseen Jyväs-Parkin yhteyshenkilön, Jari Ilmastin kanssa.

Yleisestä, katualueella tapahtuvasta pysäköinnistä ja sen valvonnasta vastaa Jyväskylän kaupunki ja mahdollisesta väärinpysäköinnistä katualueella tai muuten liikennettä haittaavasta pysäköinnistä voi ilmoittaa Jyväskylän kaupungin pysäköinninvalvontaan.

Polkupyöräpysäköinti

Pyöräpysäköintipaikkoja toteutetaan alueelle suunnittelun ja rakentamisen edistyessä.

Pyöräpysäköintipaikat sijoitetaan mahdollisimman lähelle kohdetta ja käyttäjien päälähestymissuunnan varrelle. Pysäköintipaikat pyritään sijoittamaan mahdollisimman näkyvälle ja loogiselle paikalla sekä samaan tasoon kulkureitin kanssa.

Pyörätelineinä käytetään runkolukituksen mahdollistavia telinemalleja.