11.03.2019 08:04

Kokous pidetään 26.3.2019

KUTSU

 

Kankaan Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous

Kankaan Palvelu Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 19.2.2019 kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen, joka pidetään tiistaina 26.3.2019.

Kutsut kokoukseen lähetetään viimeistään viikkoa (1) ennen kokousta A-osakkaiden sähköpostiosoitteisiin ja kutsu julkaistaan portaalissa ja lähetetään B-, C-, D- ja E-osakkaiden sähköpostiosoitteisiin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Pyydämme, että yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan etukäteen, viimeistään 21.3.2019 (katriina.silvan@yit.fi). Kutakin taloyhtiötä voi edustaa kokouksessa vain yksi henkilö.

Yhtiökokous kutsutaan koolle käsittelemään seuraavat yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaiset asiat:

1. Kokouksessa esitetään:

  • Tilinpäätös ja toimintakertomus
  • Tilintarkastuskertomus

2. Kokouksessa päätetään:

  • Tilinpäätöksen vahvistaminen
  • Taseen osoittaman voiton/tappion käyttämisestä
  • Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • Talousarviosta sekä käyttö- ja investointimaksujen perusteista ja yksikköhinnoista
  • Hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista

3. Kokouksessa valitaan:

  • Hallituksen jäsenet ja
  • Tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

 

Jyväskylässä 11.3.2019

 

Kankaan Palvelu Oy

Hallitus

 

Lisätietoja:

Katriina Silvan, toimitusjohtaja

puhelin 0400356757

katriina.silvan@yit.fi