08.04.2019 11:00

Tiedotusta jatketaan kevään ja kesän aikana

KANKAAN TYÖMAIHIN LIITTYVÄ TIEDOTE ASUKKAILLE

KANKAAN TYÖMAIHIN LIITTYVÄ TIEDOTE ASUKKAILLE

1. Nykyisen työmaan alueella olevat toimisto-, asuin- ja kadunrakennushankkeet jatkuvat. Alueella on rekkaliikennettä ja maansiirtotöitä. 

Rusokinkadun kevyt liikenne kulkee tien keskustan puoleisella puolella turvallisuussyistä (merkitty punaisella viivalla).

2. Ailakinkadun varressa olevat työmaat: Päiväkotihankkeessa on meneillään katto- ja ulkovuorityöt.

3. Vanhan paperitehtaan eteläpään asuinrakennustyömaa: maanrakennustöitä (maanajoa) sekä mahdollisesti vähän louhintaa.

4. Piipputorin kiveystyömaa: valmistelevat työt aloitetaan viikolla 15 (8.4. alk.). Työmaa käynnistyy valmistelutöiden jälkeen. Torin liikennejärjestelyt muuttuvat työmaan edetessä.

5. Kankaan Arkin rakennustyöt käynnistyvät kesällä. Tästä tiedotetaan erikseen.

Muut kohteet: Kangasviljelyn (yhteispiha) viimeistelytöitä tehdään huhti-toukokuun aikana, Kangaskokkauspihan (yhteispiha) työt jatkuvat loppukeväästä.

Töitä tehdään normaalisti arkipäivinä. Työmaista aiheutuu alueelle jonkin verran melua ja pölyä. Pahoittelemme asukkaille mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.


Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä Jyväskylän kaupungin palautepalveluun: https://s-asiointi.jkl.fi/eFeedback/