06.05.2019 12:00

Tiedotusta jatketaan kesän aikana

KANKAAN TYÖMAIHIN LIITTYVÄ TIEDOTE ASUKKAILLE

1. Nykyisen työmaan alueella olevat toimisto-, asuin- ja kadunrakennushankkeet jatkuvat. Alueella on rekkaliikennettä ja maansiirtotöitä. 

Rusokinkadun kevyt liikenne kulkee tien keskustan puoleisella puolella turvallisuussyistä (merkitty punaisella viivalla).

2. Ailakinkadun varressa olevat työmaat: Päiväkotihankkeessa on meneillään katto- ja ulkovuorityöt.

3. Vanhan paperitehtaan eteläpään asuinrakennustyömaa: maanrakennus ja perustustöitä.

4. Piipputorin kiveystyömaa käynnissä. Torin liikennejärjestelyt muuttuvat työmaan edetessä. Kiveystyömaalla töitä jatketaan tarvittaessa iltaisin klo 20 saakka.

5. Kankaan Arkin rakennustyöt käynnistyvät kesällä. Tästä tiedotetaan erikseen.

Kankaan Arkin rakennustyöt käynnistyvät kesällä.

Muut kohteet: Kangasviljelyn (yhteispiha) viimeistelytöitä tehdään toukokuun aikana, Kangaskokkauspihan (yhteispiha) työt jatkuvat loppukeväästä.

Töitä tehdään pääosin arkipäivinä normaalien työaikojen puitteissa. Työmaista aiheutuu alueelle jonkin verran melua ja pölyä. Pahoittelemme asukkaille mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.


Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä Jyväskylän kaupungin palautepalveluun: jyvaskyla.fi/palaute