25.10.2019 13:36

Kankaan CIRCWASTE-osahankkeessa toteutetaan kuuden viikon kokeilujakso, jolla halutaan kokeilla asukkaiden kanssa kerääntyvän datan hyödyntämistä.

Kankaan CIRCWASTE-osahankkeen kokeiluun haetaan vapaaehtoisia

Mitä tehdään: Kokeilussa seurataan vapaaehtoiseksi ilmoittautuneiden huoneistojen jäteastioilla asiointia avainlätkien perusteella noin 6 viikon ajan (esim. 1.11.-15.12). Kokeilulla haetaan malleja sille, millaista visualisoitua tietoa saadaan jo nyt helposti kerättyä huoneistokohtaisesti käytettävissä olevalla lukitusjärjestelmällä. Kokeilun visualisointiin voidaan liittää tietoja myös aiemmalta ajalta järjestelmän datan perusteella.

Mitä tarkoittaa osallistujille: Vapaaehtoisten huoneistojen asukkaiden arkeen kokeilu ei vaikuta mitenkään. Kokeilun aikana huoneistoille toimitetaan annettuun sähköpostiosoitteeseen kerran viikossa kooste jäteastioilla asioinnista. Tämän koosteen osalta pyydettäneen muutaman kerran kokeilun aikana mielipiteitä. Kokeilun ohessa tehtäneen myös opinnäytetyö. Tähän opinnäytetyöhän voi sisältyä haastattelu tai kysely, johon osallistujia pyydetään osallistumaan.

Miksi: Kankaalla ei tällä hetkellä ole valmiina järjestelmään, jonka kautta jäteastioilla asioinnin tietoa voitaisiin välittää suoraan huoneistoille. Jatkossa tähän pyritään kehittämään osio Kankaan alueportaaliin. Nyt tehtävällä kokeilulla haetaan siihen malleja.

Mitä tarvitaan: Kokeiluun haetaan mukaan 4-8 kappaletta vapaaehtoisia huoneistoa. Huoneistojen kaikkia jätehuollon avainlätkiä tullaan seuraamaan kokeilun ajan. Kokeilun jälkeen huoneistokohtainen seuranta lopetetaan.

Haluatko mukaan: Keskustele huoneistosi muiden täysi-ikäisen asukkaisen kanssa kokeiluun osallistumisesta. Voit ilmoittautua mukaan kokeiluun tämän linkin kautta.

Tervetuloa mukaan CIRCWASTE -osahankkeen kokeiluun ja Kankaan jätehuoltoa kehittämään!

Lisätietoja: Tanja Oksa, etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi, 014 266 7693