Jätehuolto ja kierrätys

Kankaan asukkaiden jätehuolto toteutetaan keskitetysti syväkeräysjärjestelmänä. Jätepisteet toteuttaa Kankaan Palvelu Oy. Se myös ylläpitää jätepisteitä. Kaikki Kankaan Palvelu Oy:n jätepisteet ovat kaikkien alueen asukkaiden/osakkaiden käytössä.

Yhteisillä jätepisteillä saavutetaan monia hyötyjä. Yhteisillä jätepisteillä säästetään tilaa, kun jokaiseen kiinteistöön ei tarvitse erikseen rakentaa tiloja. Kankaan turvallisuus ja viihtyisyys paranevat, kun jäteautojen liikkumisalue pienenee ja tarvittavien tyhjennyskertojen määrä vähenee.

Kankaan jätepisteiden sijainnit selviävät alla olevasta kartasta. Yksi jätepisteistä on siirreltävä pintakeräysastiarivistö, jonka sijaintia voidaan muuttaa rakentamisvaiheiden mukaisesti. Asemakaavoituksen ja rakentamisen edetessä Kankaan alueelle tulee sijoittumaan vielä useita jätepisteitä lisää. 

Kankaan jätepisteet on merkitty alla olevaan karttaan vihreillä kierrätysmerkeillä.

Kierrätysohjeita

https://mustankorkea.fi/rivi-ja-kerrostalot/lajitteluohjeet-rivi-ja-kerrostaloasujille/ 

Kankaalla ei vielä ole muovinkeräystä. Asiaa edistetään yhteistyössä Mustankorkea Oy:n ja jäteviranomaisen kanssa. Lähin muovinkeräyspiste sijaitsee Seppälässä Prisman Rinki-ekopisteellä osoitteessa Ahjokatu 7.

CIRCWASTE -osahanke

Jyväskylän kaupunki on mukana EU LIFE ohjelman rahoittamassa CIRCWASTE-hankkeessa. Kankaan älyjätehuollon osahankkeella pyritään omalta osaltaan edistämään valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita. Kankaan jätepisteiden kaikki jäteastiat on varustettu sähköisillä lukoilla. Sähköinen lukitus päästään ottamaan käyttöön, kun asukkaille ja muille käyttäjille on saatu käyttöön avainlätkät. Kankaan osahanke kestää vuoden 2021 loppupuolelle. Hankkeen aikana kehitetään jätemäärien mittausta, jätehuoltologistiikka sekä jätehuoltoon ja kierrätykseen liittyvää viestintää.

Kankaan CIRCWASTE -osahankkeen lisätietoja voi kysellä verkostopäällikkö Tanja Oksalta [etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi]. 

CIRCWASTE - Asukasinfokirje - Maaliskuu 2019 (pdf)

Jäteastioiden lukitus otetaan käyttöön pääsiäisen jälkeisellä viikolla.

Mikäli teille on jo jaettu vihreä avainlätkä, palauttakaa se saamanne infokirjeen mukaisesti Paperitehtaankatu 1:n luona olevaan erikseen merkittyyn postilaatikkoon.