Jätehuolto ja kierrätys

Kankaan asukkaiden jätehuolto toteutetaan keskitetysti syväkeräysjärjestelmänä. Jätepisteet toteuttaa Kankaan Palvelu Oy. Se myös ylläpitää jätepisteitä. Kaikki Kankaan Palvelu Oy:n jätepisteet ovat kaikkien alueen asukkaiden/osakkaiden käytössä.

Yhteisillä jätepisteillä saavutetaan monia hyötyjä. Yhteisillä jätepisteillä säästetään tilaa, kun jokaiseen kiinteistöön ei tarvitse erikseen rakentaa tiloja. Kankaan turvallisuus ja viihtyisyys paranevat, kun jäteautojen liikkumisalue pienenee ja tarvittavien tyhjennyskertojen määrä vähenee.

Kankaan jätepisteiden sijainnit selviävät alla olevasta kartasta. Yksi jätepisteistä on siirreltävä pintakeräysastiarivistö, jonka sijaintia voidaan muuttaa rakentamisvaiheiden mukaisesti. Asemakaavoituksen ja rakentamisen edetessä Kankaan alueelle tulee sijoittumaan vielä useita jätepisteitä lisää. 

Kankaan jätepisteet on merkitty alla olevaan karttaan vihreillä kierrätysmerkeillä.

Kierrätysohjeita

https://mustankorkea.fi/rivi-ja-kerrostalot/lajitteluohjeet-rivi-ja-kerrostaloasujille/ 

Kankaalla ei vielä ole muovinkeräystä. Asiaa edistetään yhteistyössä Mustankorkea Oy:n ja jäteviranomaisen kanssa. Lähin muovinkeräyspiste sijaitsee Seppälässä Prisman Rinki-ekopisteellä osoitteessa Ahjokatu 7.

CIRCWASTE -osahanke

Jyväskylän kaupunki on mukana EU LIFE ohjelman rahoittamassa CIRCWASTE-hankkeessa. Kankaan älyjätehuollon osahankkeella pyritään omalta osaltaan edistämään valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita. Hankkeen aikana kehitetään jätemäärien mittausta, jätehuoltologistiikka sekä jätehuoltoon ja kierrätykseen liittyvää viestintää. Kankaan osahanke kestää vuoden 2021 loppupuolelle.

JÄTEPISTEIDEN LUKITUS

Kankaan jätepisteiden kaikki jäteastiat on varustettu sähköisillä lukoilla. Jätepisteiden sähköinen lukitus toimii asukkaille ja muille käyttäjille jaetuilla vihreillä avainlätkillä. Kaikki avainlätkät toimivat kaikissa Kankaalla sijaitsevissa jätepisteissä.

AVAINLÄTKIEN KÄYTTÖ

Jäteastioiden täyttöluukun vieressä on lukija, jossa vilkkuu vihreä valo. Täyttöluukun lukituksen saa auki näyttämällä avainlätkää lukijalle.

HÄIRIÖ- JA VIKATILANTEET

Jäteastioiden lukitukseen liittyvissä häiriö- ja vikatilanteissa soita K2 Turvapalveluiden palvelunumeroon 010 339 0096 vuorokauden ympäri.

Avainlätkän kadotessa voitte noutaa uuden lätkän K2 Turvapalveluiden toimistosta osoitteesta Vapaaherrantie 2 A (Tourukeskus) arkipäivisin klo 7-22.

Muissa kuin lukitukseen tai avainlätkiin liittyvissä jätehuoltoa koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä: Kankaan Palvelu Oy, puh. 044 984 9181 ark. klo 9-10 ja 13-14.

Kankaan CIRCWASTE -osahankkeen lisätietoja antaa verkostopäällikkö Tanja Oksa [etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi].