Kankaan Palvelu Oy

Kankaan Palvelu Oy rakennuttaa, hallinnoi ja huoltaa Kankaan alueen yhteispihoja ja jätehuoltoa. Kankaan Palvelu Oy:n tehtäviin kuuluu lisäksi alueportaali Kangasverkon toteuttaminen ja ylläpitäminen. Alueen ICT-ratkaisuihin osallistuminen sovitaan erikseen.

Prosenttikulttuurin hallinnointi hoidetaan myös Kankaan Palvelu Oy:n kautta.

Perustajaosakkaina ovat kaupunki, Skanska ja YIT, kukin 1/3 omistusosuudella. (Kuva 1). Lopullinen omistus siirtyy asukkaille, kun Kankaan alue on valmis. (Kuva 2).

Kuva 1Kuva 2

Alueportaali

Kankaan alueella on käytössä oma alueportaali Kangasverkko. Kankaan Palvelu Oy:n tehtävänä on ylläpitää sivustoa. Sivustolla esiintyvistä palveluista ja niiden toimivuudesta vastaavat palveluntarjoajat itsenäisesti.

Kangasverkko on tarkoitettu ensisijaisesti asukkaille ja muille käyttäjille, mutta siitä hyötyvät myös taloyhtiöt, viranomaiset, yhteisöjen ja koulujen edustajat, yrittäjät sekä muuten Kankaasta kiinnostuneet vierailijat. Kangasverkon tarkoituksena on helpottaa päivittäistä asiointia ja edistää alueen toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Palvelun käyttäjäksi voi rekisteröityä kuka tahansa ja sen käyttö onnistuu niin tietokoneella, tabletilla kuin mobiililla.

Kangasverkossa kaikki käyttäjät voivat pysyä ajan tasalla Kankaan rakennustilanteesta ja tapahtumista, julkaista omia tiedotteita, tutustua taloyhtiöihin ja tehdä vikailmoituksia.

Alueen asukkaille on käytössä monia muita palveluita, jotka saa käyttöönsä kirjautumalla asukkaaksi. Kangasverkon kautta voi tulevaisuudessa muun muassa tehdä sauna- ja kerhotilavarauksia ja lähettää kohdistetusti vikailmoituksia taloyhtiön hoitoon ja kunnossapitoon liittyville tahoille.

Hallinto

Toimitusjohtaja:                       Katriina Silvan

Hallituksen puheenjohtaja:      Ora Nuutinen

Hallituksen jäsenet:                 Toni Tuomola ja Katriina Silvan