Kankaan Palvelu Oy

  • rakennuttaa, hallinnoi ja huoltaa Kankaan alueen yhteispihoja,
  • rakennuttaa, hallinnoi ja huoltaa alueen asukkaiden jätehuoltoa,
  • on toteuttanut Kangasverkko-portaalin (www.kangasverkko.fi) ja ylläpitää sitä sekä
  • rakennuttaa ja hallinnoi alueen prosenttikulttuuria.

 

Kankaan Palvelu Oy voi näiden lisäksi tarvittaessa laajentaa toimintaansa toimialueellaan.

 

Hallinto, osakkaat ja omistussuhteet

Kankaan Palvelu Oy:n perustajaosakkaina ovat Jyväskylän kaupunki, Skanska ja YIT, kukin 1/3 omistusosuudella. Kaikki alueen kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt liittyvät Kankaan Palvelu Oy:n osakkaiksi. Lopullinen omistus siirtyy näille yhtiöille, kun Kankaan alue on valmis.

 

Palveluiden rahoitus

Kankaan Palvelu Oy:n tekemät investoinnit rahoitetaan osakkeiden merkintämaksuilla. Osakemerkintöjä tekevät alueen kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt. Osakesarjoja on neljä: yhteispihat (B), jätehuolto (C), portaali (D) ja prosenttikulttuuri (E). Prosenttikulttuuri saa rahoitusta lisäksi kaupungilta alueen tonttituloihin perustuen sekä erillisestä prosenttikulttuurimaksusta.

Ylläpitoa rahoitetaan kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden maksamilla käyttömaksuilla.

 

Hallinto

Toimitusjohtaja:                       Katriina Silvan

Hallituksen puheenjohtaja:      Mikko Räty

Hallituksen jäsenet:                 Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, Toni Tuomola