Kankaan pihat ja aukiot

Yhteispihat ovat kortteleiden tai yleisten alueiden ja yhteispihojen muodostamia avoimia piha-alueita. Ne on suunniteltu kaikkien Kankaan asukkaiden käyttöön.  Pihojen tarkoituksena on helpottaa asukkaiden tutustumista toisiinsa ja lisätä yhteisöllisyyttä alueella. Pihat soveltuvat myös tapahtumien järjestämiseen.

Yhteispihoja toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa Piippurannan alueelle  kolme; Piipputorin yhteyteen, Kangasleikki/kaupunkiviljely ja Piippuranta 2:n alueen kokkauspiha. Yhteispihat teemoitetaan eri käyttötarkoituksiin.

Yhteispihojen määrät ja teemat tarkentuvat asemakaavoituksen edistyessä.

 

 

 

Yhteispihojen huoltoa, jätekuljetusreittejä, vartiointia ja vaikeasti liikuteltavien henkilöiden/tavaroiden kuljettamista varten on pihojen “läpikulkureittiä” mahdollista käyttää seuraaviin tarpeisiin.

AH-pihoille on erikseen merkitty pysäköintipaikat huollolle/pikaiseen henkilöiden/tavaroiden hakuun/vientiin ja liikuntaesteisille:

  • 1. Kiinteistön, sillä olevien rakennusten, tilojen ja laitteiden huoltoon tai vartiointiin liittyvä ajo silloin, kun se on välttämätöntä
  • 2. Jakeluliikenne sekä sellaisten tavaroiden kuljetus, joiden kantamista ei niiden painavuuden tai muun erityisen syyn takia ole kohtuullista edellyttää. Aluepysäköintikieltoalueella esimerkiksi painavien kauppatavaroiden vienti asuntoon on sallittua, pysäköinninvalvonta arvioi kohtuulliseksi vientiajaksi noin 10-15 minuuttia.
  • 3. Sellaisen henkilön kuljetus, jonka toiminta- tai liikkumiskyky tai kyky suunnistautua on iän, vamman tai sairauden takia tai muusta syystä rajoittunut
  • 4. Lasten kuljetus, kun yhdellä henkilöllä on valvottavanaan useampi kuin yksi alle 7 vuoden ikäinen lapsi
  • 5. Asiakkaan noutaminen ja tuominen taksilla
  • 6. Ajoneuvon kuljettaminen, kun kuljettaja on liikuntavammainen.

Lisäksi huoltoreitit toimivat poikkeuksetta myös pelastuslaitoksen ns. pelastusteinä, joiden käyttöä ei missään tilanteessa saa estää esim. pysäköimällä autoja tai muutoin estämällä ko. pelastustien käyttöä.